Известување за одбрана на магистерски трудови

 
На 14.09.2015 г. Во Институтот за Современи Композити и Роботика ќе се одржи одбрана на магистерски трудови по следниот распоред:

 

10:00 – 11:00 часот

Кандидат: Златко Соколоски

Наслов на темата: “Автоматизирани процеси во индустријата на современите композитни материјали и техно-економска анализа за нивно воведување “.

 
 

11:00 – 12:00 часот

Кандидат: Драган Велјаноски

Наслов на темата: “Развој на напредна софтверска платформа за автоматска контрола на производство на композитни резервоари за складирање на гас“

Latest NEWS