Известување за одбрана на магистерски трудови

 Јавна одбрана на магистерски трудови на ден 01.04.2022 г., во Институтот за современи композити и роботика: 
 
1. “Tехнологија на сечење со смолкнување на тесни ленти од препрег” од кандидатот Николче Ромевски, во 13ч.;
 
2. “Толеранции и бази при конструирање и производство” од кандидатот Ненад Грујевски, во 14ч.;
 
3. “Глава за автоматско нанесување на траки и развој на единица за сечење” од кандидатот Саше Трајкоски, во 15ч.;
 
4. “Мерење и анализа на точноста кај CNC машините” од кандидатот Љубиша Алексоски, во 16ч.

Latest NEWS