Оглас за вработување: Машински инженер - 2 работни места

Институтот за современи композити и роботика, Прилеп е прв приватен Институт од оваа област на Балканот и има потреба од нов стручен кадар


МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР - 2 РАБОТНИ МЕСТА

 

Основни одговорности и задачи:

- Пресметки и дизејнирање на делови во современи автоматски машини
- Учесник или носител во научни проекти од техничките науки

Квалификации и компетенции:

- Завршен Машински факултет со прв или втор или трет циклус на студии
- Задолжително познавање на англиски јазик (германски и руски јазик се предност)


Што нудиме?

- Одлични услови за работа во креативна средина
- Амбициозен и професионален тим со големо искуство со истражувачка дејност
- Континуирана обука и можност за напредување од личен и од технички аспект
- Можност за избор во научни и соработнички звања и понатамошно напредување
- Учество на меѓународни проекти од целиот свет
- Организиран превоз и храна

Повеќе информации за огласот: https://www.vrabotuvanje.com.mk/Rabota/389931/Mashinski-Inzhener/

Latest NEWS