Одбрана на магистерски труд

Одбрана на магистерски труд на тема: “Волуменска калибрација на машините“ од студентот Самоил Самак, на ден 18.01.2016 година во 10:00 часот, во просториите на Институтот за современи композити и роботика Прилеп.

Latest NEWS