Одбрана на магистерски труд

 Јавна одбрана на магистерски труд: “Влијание на температурата на механичките карактеристики на полимерната композитна структура” од кандидатот Владимир Роговски, на ден 12.02.2020 г. во 11ч. во Институтот за современи композити и роботика.