Известување за одбрана на магистерски трудови

На 20.04.2015 год. во Институтот за Современи Композити и Роботика ќе се одржи одбрана на магистерски трудови по следниот редослед:

 

 

 

 

09:00 - 10:00 часот

Кадидат: Гари Манески

Наслов на магистерски труд: "Експериментално истражување на механички својства на композити произведени со технологија на намотување со помош на прстени"

 

10:00 – 11:00 часот

Кадидат: Билјана Костадиноска,

Наслов на магистерски труд: "Процес на сечење на тенки ленти препрег и нивна примена во технологијата за автоматско полагање"

 

11:00 – 12:00 часот

Кадидат: Светлана Цапеска,

Наслов на магистерски труд: "Конструктивни особености на препрег машините и нивното влијание за добивање на висококвалитетен унидирекционален препрег"

 

13:00 – 14:00 часот

Кадидат: Дијана Цветкоска,

Наслов на магистерски труд: "Look ahead (Гледај нанапред) алгоритми во процесот на генерирање на профил на брзина"

 

14:00 – 15:00 часот

Кадидат: Билјана Наумоска,

Наслов на магистерски труд: "Офсет на 3D крива врз површина претставена како мрежа од триаголници"

Latest NEWS