Известување за одбрана на магистерски трудови 18.04.2023

 Јавна одбрана на магистерски труд:

 
 “ЕКСПЕРИМЕНТ, СИМУЛАЦИЈА И ДИЗАЈН НА ОПТИМИЗАЦИЈА, ЗА РАЗВОЈ НА КОМПОЗИТНИ РЕЗЕРВОАРИ ПОД ПРИТИСОК, ПРЕКУ АЛАТКИТЕ НA СОФТВЕРОТ - WINDING EXPERT” од кандидатот Александар Чакмакоски, на ден 18.04.2023 г. во 10ч. во Институтот за современи композити и роботика.

Latest NEWS