Известување за одбрана на магистерски трудови

На 13.06.2019 г. во 11 часот, во Институтот за Современи Композити и Роботика, Прилеп ќе се одржи одбрана на магистерски труд на кандидатот: Игор Радевски

Наслов на темата: "Анализа на садови под притисок со метод на конечни елементи"

 

Latest NEWS